دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
Menu

پروژه احداث خط 7 مترو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل اجرای پروژه

تهران

ارکان پروژه

کارفرما :شركت قطار شهري تهران و حومه (مترو)

مشاور پیمانکار: مهندسين مشاور پژوهش ، شركت سيسترا (فرانسه)

مشاور کارفرما: شركت مهندسي مشاور حمل و نقل ريلي بهروی تهران

پیمانکار: گروه سپاسد


اهداف پروژه

- ارتباط ترافیکی شمال غرب تهران به جنوب شرق

- جابجایی 45000 نفر مسافر در هر ساعت


ویژه گی های پروژه

- عميق ترين خط مترو نسبت به خطوط ديگر

- بيشترين تعداد ايستگاههاي تبادلي و تقاطعي

- طولاني ترين خط از لحاظ اجرا به صورت زير زميني

- اولين خط مترو كه در احداث آن از دو دستگاه حفاري تمام مكانيزه TBM-EPB استفاده مي شود.

- استفاده از دستگاه هيدروفرزBC 30 براي اولين بار در احداث ايستگاه هاي مترو


 


 

شرح مختصر پروژه

گالری تصاویر

سپاسد