دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
Menu

مترو هشتگرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل اجرای پروژه

استان البرز

ارکان پروژه

کارفرما : وزارت مسکن، وراه وشهرسازی –شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

مدیر طرح: شرکت مهندسی تدبیر عمران ایرانیان

مشاور بخش ایستگاه: مهندسین مشاور رهساز طرح

مشاور بخش زیرسازی و روسازی مسیر: مهندسین مشاور هراز راه

مشاور بخش تجهیزات: مهندسین مشاور مترا

پیمانکار: گروه سپاسد

اهداف پروژه

- ارتباط شهر جدید هشتگرد از طریق شبکه ریلی شهری به استان البرز

- جابجایی 55000 هزار نفر مسافر در هر ساعت

- کاهش سفرهای جاده ای و افزایش ضریب ایمنی سفر

- کاهش مصرف سوخت، حفظ محیط زیست و پاکیزگی هوا

 

شرح مختصر پروژه

گالری تصاویر

سپاسد