دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
Menu

طرح سد و نیروگاه بختیاری - بلند ترین سد بتنی جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل اجرای پروژه

مرز استان لرستان و خوزستان ، ایستگاه تنگ پنج

ارکان پروژه

کارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاوران پیمانکار: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس- موسسه مهندسین مشاور توسعه

پیمانکاران طراح و ساخت: گروه سپاسد


اهداف پروژه

- افزایش 1500 مگاوات به توان تولید برق کشور

- افزایش ظرفیت ذخیره آب و حجم آب قابل تنظیم در حوزه رودخانه ی دز

- جلوگیری از ورود رسوبات رودخانه ی بختیاری به دریاچه ی سد دز و افزایش عمر مفید آن

- افزایش پتانسیل منابع آبی و کنترل سیلاب ها و ایجاد شرایط توسعه برای منطقه


مشخصات عمومی  


 


 

شرح مختصر پروژه

گالری تصاویر

سپاسد