دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
Menu

پروژه سد و نيروگاه رودبار لرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل اجرای پروژه


100 كيلومتري جنوب شهرستان اليگودرز واقع در استان لرستان

ارکان پروژه

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاور کارفرما: شرکت مهندسی مشاور سکو

پیمانکار: کنسرسیوم شرکت مهندسی سپاسد (ايران) – CGGC (چين)

مشاور کنسرسیوم :  

شرکت POYRY (سوئیس) ، MSDI (چین)

مشاور کارفرما: شرکت مهندسی مشاور سکو

اهداف پروژه

- تولید انرژی برق آبي به میزان 986 گیگاوات در سال( ظرفيت نيروگاه: 450مگاوات)

- ایجاد محیط تفریحی و گردشگری

 

شرح مختصر پروژه

گالری تصاویر

سپاسد