دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
Menu

پروژه سد و شبكه نرماب

 

محل اجرای پروژه

120 کیلومتری شرق گرگان، شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان

ارکان پروژه

کارفرما :شركت آب منطقه اي گلستان

مشاور کارفرما: مهندسين مشاور آب و توسعه پايدار

پیمانکار: گروه سپاسد


اهداف پروژه

- تامين آب مورد نياز 25000 هكتار از زمين هاي زراعي

- تبديل زمين هاي ديم به آبي و حجم آب قابل تنظیم در حوزه رودخانه ی دز

 

مشخصات عمومی  


 


 

شرح مختصر پروژه

گالری تصاویر

سپاسد