دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
Menu

پروژه ساختمان نيروگاه ، برج سازه آبگير ، ساماندهی رودخانه های کارون و منج و سازه های جانبی سد کارون4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل اجرای پروژه


180 كيلومتري جنوب غرب شهرستان شهركرد

ارکان پروژه

کارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

پیمانکار: گروه سپاسد


اهداف پروژه

- تولید 2107 گيگاوات انرژی برق آبي در سال ( ظرفيت نيروگاه: 1000مگاوات)

- تنظيم آب سدهاي پايين دست

- کنترل سیلاب های فصلی

- تامین آب کشاورزی منطقه

 

شرح مختصر پروژه

گالری تصاویر

سپاسد